Miễn Trừ Trách Nhiệm

Chính sách miễn trừ trách nhiệm tại nhà cái uy tín Taxi quy định các điều khoản và điều kiện sử dụng website https://nhacaiuytin.cl. Với những khách hàng truy cập website và sử dụng dịch vụ trên website được coi là đã được chấp nhận bởi người dùng khi sử dụng các trang web của https://nhacaiuytin.cl. Bạn phải đọc kỹ trước khi sử dụng các dịch vụ của trang này.

  1. CHẤP NHẬN MIỄN TRÁCH NHIỆM

Bằng cách sử dụng trang web https://nhacaiuytin.cl, bạn đồng ý và chấp nhận mọi điều khoản của Chính Sách Miễn Trừ Trách Nhiệm này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của chính sách này, vui lòng ngưng việc sử dụng trang web ngay lập tức.

Miễn trừ trách nhiệm
Miễn trừ trách nhiệm
  1. THÔNG TIN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Trang web này cung cấp thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chính xác, đầy đủ hoặc tính hữu ích của bất kỳ thông tin nào trên trang web này. Người sử dụng chịu trách nhiệm tự xác nhận và kiểm tra thông tin trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào dựa trên nó.

  1. THÔNG TIN PHÁP LÝ

Chúng tôi không cung cấp tư vấn pháp lý. Bất kỳ thông tin nào về luật pháp, quy định hay các vấn đề pháp lý khác chỉ mang tính chất tham khảo và không thay thế cho sự tư vấn pháp lý chuyên nghiệp.

  1. LIÊN KẾT THỨ BA

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính xác hay tính hữu ích của thông tin trên các trang web thứ ba.

  1. THAY ĐỔI TRANG WEB

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc ngừng cung cấp trang web mà không cần báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc thay đổi, tạm ngưng hoặc chấm dứt trang web.

Chính sách miễn trừ trách nhiệm
Chính sách miễn trừ trách nhiệm
  1. MIỄN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trang web được cung cấp mà không có bất kỳ bảo đảm nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc không thể sử dụng trang web này.

Trân Trọng,

BQT Nhà cái uy tín CL