Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin được quy định nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website https://nhacaiuytin.cl/. Trong đó, trang web https://nhacaiuytin.cl thuộc sở hữu của Nhà cái uy tín CL sẽ là bên kiểm soát dữ liệu cá nhân của người tham gia truy cập tại đây.

Chúng tôi đã thông qua Chính Sách Bảo Mật này, xác định cách cách xử lý thông tin do https://nhacaiuytin.cl thu thập, đồng thời cung cấp lý do tại sao chúng tôi phải thu thập một số dữ liệu cá nhân nhất định về bạn. Do đó, trước khi sử dụng Nhà cái uy tín, bạn phải đọc Chính Sách Bảo Mật này trước và đồng ý với các điều khoản sử dụng website.

Mục đích thu thập thông tin 

Mục đích thu thập thông tin tại website nhacaiuytincl là để phục vụ trong quá trình cung cấp thông tin, dịch vụ chuẩn nhất tới các cá nhân/tổ chức (Khách hàng) truy cập và sử dụng website. 

Chính sách bảo mật Nhà Cái Uy Tín CL tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của khách hàng truy cập và sử dụng website. Việc khách hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Nhà Cái Uy Tín CL được hiểu là khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý chính sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi hay bổ sung của chính sách. Đối với các phiên bản sửa đổi, bổ sung chính sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ khi sửa đổi, bổ sung chính sách được thông báo trên Nhà Cái Uy Tín CL.

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo mật mọi thông tin và dữ liệu cá nhân của khách hàng và do đó, chúng tôi có thể chỉ xử lý dữ liệu người dùng ở mức tối thiểu để duy trì trang web. Thông tin thu thập tự động chỉ được sử dụng để xác định những trường hợp lạm dụng tiềm ẩn và thiết lập thông tin thống kê liên quan tới việc sử dụng trang web. Thông tin thống kê này không được tổng hợp theo cách khác để xác định bất kỳ người dùng cụ thể nào của hệ thống.

Chính sách bảo mật thông tin
Chính sách bảo mật thông tin

Phạm vi thu thập thông tin 

Khi bạn truy cập https://nhacaiuytin.cl, chúng tôi sẽ tự động thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị của bạn, bao gồm thông tin về trình duyệt web, địa chỉ IP, múi giờ và một số cookie đã được cài đặt trên thiết bị của bạn. 

Bên cạnh đó, khi bạn duyệt trang web, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về các trang web hoặc sản phẩm riêng lẻ mà bạn đã xem, những trang web hoặc keyword tìm kiếm nào đã giới thiệu bạn đến trang web và cách bạn tương tác với trang web. 

Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở Tên, Họ, Địa Chỉ, Thông Tin Thanh Toán, v.v.) trong quá trình đăng ký để có thể thực hiện thỏa thuận.

Người dùng hoàn toàn có thể truy cập trang web mà không cần cung cấp thông tin cho chúng tôi biết bạn là ai hay tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng một số tính năng của trang web hay muốn nhận bản tin của chúng tôi hoặc cung cấp các chi tiết khác bằng cách điền vào biểu mẫu, bạn có thể cung cấp một số thông tin dữ liệu cá nhân cho chúng tôi. 

Người dùng không chắc chắn hoặc có bất kỳ thắc mắc nào về những thông tin bắt buộc có thể liên hệ với chúng tôi qua [email protected].

Phạm vi thu thập thông tin
Phạm vi thu thập thông tin

Cam kết lưu giữ và chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Mọi thông tin khách hàng, cũng như những thông tin trao đổi giữa khách hàng và Nhà Cái Uy Tín CL đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Nhà Cái Uy Tín CL.

Nhà Cái Uy Tín CL có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh thích hợp để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin khách hàng. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật để cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho thông tin khách hàng khi khách hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của website. 

Khi thu thập dữ liệu, Nhà Cái Uy Tín CL thực hiện lưu giữ và bảo mật thông tin khách hàng tại hệ thống máy chủ và các thông tin khách hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

Khách hàng tuyệt đối không được có bất kỳ những hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Nhà Cái Uy Tín CL, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Nhà Cái Uy Tín CL, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. 

Trong trường hợp Nhà Cái Uy Tín CL phát hiện khách hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Nhà Cái Uy Tín CL có quyền chuyển thông tin Cá Nhân của khách hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

Cam kết bảo mật thông tin
Cam kết bảo mật thông tin

Thời gian lưu trữ và sử dụng thông tin khách hàng

Đối với những tài khoản hiện hành Nhà Cái Uy Tín CL sẽ lưu trữ và sử dụng thông tin khách hàng không giới hạn cho đến khi khách hàng đóng tài khoản.

Đối với các tài khoản đã đóng Nhà Cái Uy Tín CL vẫn lưu trữ thông tin Cá Nhân và truy cập của khách hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các thông tin Cá Nhân này sẽ được Nhà Cái Uy Tín CL lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày khách hàng đóng tài khoản trên Nhà Cái Uy Tín CL. Sau khi thời hạn này kết thúc, Nhà Cái Uy Tín CL sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn thông tin Cá Nhân của khách hàng.

Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng

Nhà Cái Uy Tín CL có quyền sử dụng các thông tin khách hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin khách hàng để:

  • Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho khách hàng dựa trên những nhu cầu và các thói quen của khách hàng khi truy cập vào Nhà Cái Uy Tín CL;
  • Phát hiện, ngăn chặn những hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của khách hàng trên Nhà Cái Uy Tín CL;
  • Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

Liên kết với các website khác

Khách hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Nhà Cái Uy Tín CL trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của Nhà Cái Uy Tín CL tại https://nhacaiuytin.cl/ 

Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi khách hàng truy cập vào Nhà Cái Uy Tín CL từ các website khác không phải là website chính thức của Nhà Cái Uy Tín CL.

Chia sẻ thông tin khách hàng

Nhà Cái Uy Tín CL không cung cấp thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Nhà Cái Uy Tín CL cung cấp dịch vụ/tiện ích cho khách hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin cần thiết cho đơn vị triển khai hoặc demo phần mềm…).

Ngoài các trường hợp nêu trên, Nhà Cái Uy Tín CL sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng khi phải tiết lộ thông tin khách hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Nhà Cái Uy Tín CL cam kết sẽ chỉ tiết lộ thông tin khách hàng khi được sự đồng ý của khách hàng.

Nhà Cái Uy Tín CL có thể chia sẻ thông tin khách hàng cho các mục đích sau:

  • Nghiên cứu thị trường và đưa vào các báo cáo phân tích
  • Trao đổi thông tin khách hàng với nhưng bên đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với Nhà Cái Uy Tín CL
  • Trao đổi với bên thứ 3 là đối tác cung cấp dịch vụ cho khách hàng
  • Trao đổi thông tin khách hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của khách hàng được Nhà Cái Uy Tín CL sử dụng trên các kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị khách hàng, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics…) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, bạn có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.

Quyền lợi khách hàng

Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu Nhà Cái Uy Tín CL sửa lại những sai sót trong dữ liệu của khách hàng mà không mất phí. Bất cứ lúc nào khách hàng cũng có quyền yêu cầu Nhà Cái Uy Tín CL ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng cho mục đích tiếp thị.

Sử dụng Cookie

Nhà Cái Uy Tín CL cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của khách hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của Nhà Cái Uy Tín CL … nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp Nhà Cái Uy Tín CL hiểu rõ nhu cầu,

Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form Liên hệ tại website hoặc trực tiếp qua hotline. Chúng tôi giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Tất cả thay đổi sẽ được phản ánh trên trang web.

Trân trọng!

BQT Nhà Cái Uy Tín CL